top of page

Audioknowledgy

Opleidingscentrum voor audiciens

In een hoorcentrum staat goed onderbouwde kennis aan de basis van kwalitatieve zorg. Continue bijscholing is onontbeerlijk om als audicien bij te blijven!  Lees hieronder wie we zijn en waarom we Audioknowledgy hebben opgericht. 

Black White Minimalist Grow up Your Business Linked in Banner (1).png

Ons Verhaal

Céline en Jolien zijn audioloog/audicien van opleiding. Ze behaalden in 2008 hun Master in de logopedische en audiologische wetenschappen aan de KU Leuven.

Na een uiteenlopend professioneel traject zijn ze nu beide eigenaar van een eigen hoorcentrum. In die hoedanigheid bellen ze elkaar vaak om casussen te bespreken en om elkaar om advies te vragen.

Steeds vaker merken Jolien en Céline op dat er in het aanbod van bijscholingen behoefte is aan een specifiek aanbod voor audiciens.

Vanuit deze noodzaak richtten ze samen Opleidingscentrum AUDIOKNOWLEDGY op.

 

 

Want continue bijscholing is onontbeerlijk om als audicien bij te blijven!

De oprichters van Audioknowledgy

bottom of page