top of page

Privacyverklaring

ORGANISATIE

De organisatie Audioknowledgy bestaat uit volgende entiteiten:

Hoorcentrum Céline Jacobs BV

Aarschotsesteenweg 8A

2230 Herselt
BE 0741.430.782

admin@audioknowledgy.be

www.audioknowledgy.be

014/ 75 78 66 

CONTACTPERSOON

Céline Jacobs

admin@hoorcentrumjacobs.be

014/75 78 66


PERSOONSGEGEVENS

Audioknowledgy hecht groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerkt de persoonsgegevens die haar verstrekt worden met de nodige zorg.

Audioknowledgy verzamelt, registreert en verwerkt minimale persoonsgegevens van klanten, partners en cursisten.

Audioknowledgy gebruikt uw persoonsgegevens op verantwoorde wijze in het kader van de samenwerkingen voor opleiding en advies, zoals op basis van offerte of contract overeengekomen worden, en om u te informeren over het aanbod aan opleidingen en adviesverlening.

Audioknowledgy heeft de passende technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd:

  • om de persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige of onwettige verwerking en tegen onbedoeld of onrechtmatig verlies, vernietiging, schade, wijziging of bekendmaking;

  • om te voldoen aan Wetgeving inzake gegevensbescherming;

  • om te zorgen voor bescherming van de rechten van het gegevenssubject.

Audioknowledgy deelt persoonsgegevens met leveranciers, partners en autoriteiten voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de samenwerking; Audioknowledgy ziet daarbij toe op de bescherming van uw persoonsgegevens.

Audioknowledgy maakt gebruik van sociale media (Facebook, LinkedIn, Instagram,… ) om informatie over opleidingen te delen en u te infomeren. Audioknwoledgy heeft geen controle over deze sociale netwerken; best verifieert u de gebruiksvoorwaarden, het privacy- en cookiebeleid van de betrokken organisaties.


BEWAARTERMIJN

Audioknowledgy zal uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de doeleinden van de overeengekomen samenwerkingen.

U kan via de contactpersoon toegang krijgen tot en wijzigingen aanbrengen in uw geregistreerde persoonsgegevens.

U heeft daarnaast ook via de contactpersoon steeds recht op inzage, verbetering, schrapping, afscherming, overdracht, en kosteloos verzet tegen de verwerking en doorgifte van uw gegevens.


KLACHTEN

Klachten kunnen gericht worden aan:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

commission@privacycommission.be

02/274.48.00

bottom of page